Etiketler:
(0) Comments    Read More   
Posted on 31-10-2007
Filed Under (Teknoloji) by Taylan


Japon
Casio şirketi, dünyanın en hızlı dijital fotoğraf makinesini tanıttı. 2008 yılında piyasaya çıkacak olan makine, saniyede 60 adet 6.0-mega piksel çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor.

Süper hızlı kamera, saniyede 300 karelik video çekimi yapabiliyor.

Etiketler:, , , , , , , , ,
(1) Comment    Read More   
Posted on 24-10-2007
Filed Under (Haber, Internet, Telekomünikasyon) by Taylan

Türk Telekom‘un özelleşmesi ile birlikte yeni yatırımlar artarak devam ediyor.Şimdiki yeniliği ise ankesörlü telefonlara internet bağlamak.Yapılan açıklamada, ankesörlü telefonların da internete erişmesini sağlayarak geliştirilen sistemle Internet’in faydalarından daha geniş kitleleri yararlandırmaya başlanacağını duyurdular. Yeni nesil ankesörlü telefonların da hizmete girmeye başladığını ilk olarak yıl sonuna kadar 1.000 internet erişimli ankesörlü telefonun Türkiye’nin çeşitli noktalarında hizmette olacağını söyledi. Görüntülü konuşma özelliği de bulunan yeni nesil ankesörler çok yakın zamanda her yeri saracak.Kaynak

Etiketler:, , , , , ,
(1) Comment    Read More   
Posted on 22-10-2007
Filed Under (Haber) by Taylan

Katılım oranının % 67.32 olduğu halk oylamasından “evet” oyu çıktı
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişikliği paketine ilişkin halk oylamasında Türkiye geneli resmi olmayan kesin sonuçları belli oldu.

Buna göre, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 69.123′ü anayasa değişikliği paketine ‘‘evet” oyu verirken, yüzde 30.876′sı ”hayır” oyu kullandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Anayasa değişikliği paketi kabul edilmiş oldu. Katılım oranı yüzde 67.32 olarak gerçekleşti.
Halk oylaması sonucu kabul edilen 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına ve en fazla iki defa seçilebilmesini, milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılmasını ve TBMM toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngörüyor.
Halk oylamasının Türkiye geneli resmi olmayan kesin sonuçları şöyle:

Toplam Sandık : 135027
Toplam Seçmen : 42641707
Açılan Sandık : 135027
Açılan Sandık Oranı : % 100.0
Kullanılan Oy : 28710105
Geçerli Oy : 28076003
Katılım Oranı : % 67.32

Tercih Sayı Oran
EVET 19407242 69.123
HAYIR 8668761 30.876 Read the rest of this entry »

Etiketler:, , , , , , , , , , ,
(0) Comments    Read More   
Posted on 19-10-2007
Filed Under (Haber) by Taylan

Türk seçmeni 21 Ekim’de sandık başına gidecek.Peki ya neye evet ya da hayır diyeceğimizi biliyor muyuz?Türkiye tarihinde zaman zaman gerçekleşen halk oylaması 5. kez yapılacak.Yapılacak referandumda aşağıdaki anayasa paketi evet ya da hayır olacak.Sandıktan ne çıkarsa çıksın umarım Türkiye için hayırlı olur…21 EKİM’DE HALK OYUNA SUNULACAK ANAYASA PAKETİ
5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dan, 11. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini öngören iki geçici maddenin çıkarılmasından sonra kalan metin 21 Ekim’de halk oyuna sunulacak. Yasanın birinci maddesiyle Anayasa’nın 77. maddesinde yapılan değişiklik, 5 yılda bir yapılan TBMM seçiminin 4 yılda bir yapılmasını öngörüyor.

Anayasa’nın ”Cumhurbaşkanının nitelikleri” başlıklı 101. maddesindeki değişiklik, Cumhurbaşkanı’nın, 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilmesi kuralını getiriyor. Söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıl olarak belirliyor ve bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini hükme bağlıyor.

Yasa, Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri içinden veya TBMM dışından aday gösterilebilmesini yirmi milletvekilinin yazılı teklifi şartına bağlıyor, son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilmesine imkan tanıyor.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
Yasanın Anayasa’nın 102. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin maddesi, Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanmasını öngörüyor.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmiş olacağı hükme bağlanıyor. İlk oylamada bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü, ilk oylamada en çok oy alan iki adayın ikinci oylamaya katılması öngörülüyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmiş olacağı da 102. madde kapsamında düzenleniyor. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylamanın, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılması, ikinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylamanın referandum şeklinde yapılması öngörülüyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin yasa, Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevinin devam etmesini de hükme bağlıyor. Anayasa’nın 79. maddesinde yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu yönetim ve denetimi altında yapılmasını düzenliyor. Anayasa’nın 96. maddesinin birinci fıkrası da değiştiriliyor. Fıkra, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz” şeklinde değiştiriliyor.Kaynak

Peki ya oyumuzu nerde kullanacağız.Seçmen kağıdı gelmeyen vatadandaşlar için Seçmen numarası ve nerde oy kullanacağınızı bulabileceğiniz adres.

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(0) Comments    Read More